Limang hakbang tungo sa maligayang buhay

@uzeliserio

Masdan ang bagong #sayaw ni U Eliserio. #dance Tingnan ang iba pa niyang gawa sa ueliserio.work #tiktoktuesday

♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic
U Eliserio, Limang hakbang tungo sa maligayang buhay, TikTok video

It’s Tuesday, #TikTokTuesday! U Eliserio shows his latest dance moves in Limang hakbang tungo sa maligayang buhay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s