Oda sa Robot

U Eliserio, “Oda sa Robot”
Tumawag
Tumawag ako
Tumawag ako sa

Mabisyo ang customer service
Ang humingi ng tulong ay labis

Hindi ko man lang mabagsakan
Cellphone ang aking gamit

Tumawag ako sa robot

U Eliserio’s “Oda sa Robot” is a poem. For his other poetry, see Machines here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s