Tulang Maganda

U Eliserio, “Tulang Maganda”
O pag-ibig! O pagtangis!
O pagsinta! O palanggana!
Nakakawalang gana

Ito ang kinabukasan
Nating lahat!
Ito ang kinabukasan
Ng ating mga anak!

Humimpil!
O pagnanasang tunay!
Lumiliyab
Ang aking dibdib


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter

%d bloggers like this: