Crispy Pata

U Eliserio, “Crispy Pata”
Mahilig ako sa crispy pata
Umuulan madalas ngayong Enero
At ito, ito ang aking natanto
Bilang kongklusyon, totoo.
 
Ang batas ay para sa lahat
Pero hindi ang tsinelas
Maglalakad ako nang malayo
Malasap lang ang taba.

  

It’s Friday, it’s #poetryfriday!Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter

%d bloggers like this: