Mahalagang Tula

U Eliserio, “Mahalagang Tula”
Ito na ang simula
Ng katapusan ng
Pagbibingwit. Noong bata kami
Gumuho ang bundok.
Sinipa nila ang lata.
Itinago ang mga tsinelas.

Lumiliham ako ngayon
Para ipaalam sa inyo.

Umalis ka na!
Di na kita kailangan!
Ubo? Sipon? Gaano ka
Kadalas dumumi?
Di-umano, nakipagkilala
Ang lalake sa kanya.

It’s Friday, it’s #poetryfriday! “Mahalagang Tula” is perhaps U Eliserio’s most important poem.

U Eliserio thinks he is contributing to Philippine poetry. Click here to check out his other poems.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter

%d bloggers like this: