Lecture sa “Wika at Linggwistiks” ni Consuelo Paz

U Eliserio, Lecture sa “Wika at Linggwistiks” ni Consuelo Paz, video

Ang video na ito ay bahagi ng serye ng mga lecture tungkol sa sulatin ng mga iskolar ng wikang Filipino. Paanorin ang iba pang bahagi sa ibaba.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter

%d bloggers like this: