Tapyas

U Eliserio, “Tapyas”
Ihalo ang talong sa baboy
Tuloy-tuloy lang sa paglaban!
Inakbayan siya ng lalake
Ang bakbakan ay salamin

Ng realidad.
Pinupuri ka namin.
Lubos na gumagalang
Ang maglakad nang matulin.

Paalam, paalam sa iyo.
Walang laman ang inodoro.
Pangarap ko ang mahalin
Pakiusap, wag basain

It’s Friday, it’s #poetryfriday! “Tapyas” is perhaps U Eliserio’s most subversive poem.

U Eliserio thinks he is contributing to Philippine poetry. Click here to check out his other poems.

Mahalagang Tula

U Eliserio, “Mahalagang Tula”
Ito na ang simula
Ng katapusan ng
Pagbibingwit. Noong bata kami
Gumuho ang bundok.
Sinipa nila ang lata.
Itinago ang mga tsinelas.

Lumiliham ako ngayon
Para ipaalam sa inyo.

Umalis ka na!
Di na kita kailangan!
Ubo? Sipon? Gaano ka
Kadalas dumumi?
Di-umano, nakipagkilala
Ang lalake sa kanya.

It’s Friday, it’s #poetryfriday! “Mahalagang Tula” is perhaps U Eliserio’s most important poem.

U Eliserio thinks he is contributing to Philippine poetry. Click here to check out his other poems.

Sa Tumbong Mo

U Eliserio, “Sa Tumbong Mo”
Ikaw ang ahas
Na lumalamon
Ng santol
Tubuan ka sana

Ng puno sa tyan!
Lumabas sana
Ang mga dahon
At sanga

It’s Friday, #poetryfriday! U Eliserio’s “Sa Tumbong Mo” mixes Philippine folklore and Biblical images to attack our ruling institutions. Click here for more details on his upcoming collection of poetry, Mga Tula.