Crispy Pata

U Eliserio, “Crispy Pata”
Mahilig ako sa crispy pata
Umuulan madalas ngayong Enero
At ito, ito ang aking natanto
Bilang kongklusyon, totoo.
 
Ang batas ay para sa lahat
Pero hindi ang tsinelas
Maglalakad ako nang malayo
Malasap lang ang taba.

  

It’s Friday, it’s #poetryfriday!