Lecture sa “Mga Varayti ng Wika” ni Nilo Ocampo

U Eliserio, Lecture sa “Mga Varayti ng Wika” ni Nilo Ocampo, video

Lecture ito ni U Eliserio sa sanaysay na “Mga Varayti ng Wika” nni Nilo Ocampo, eksperto sa wika, pagsasalin, at Araling Rizal, at retiradong guro mula sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.