oda sa robot

  • Oda sa Robot

    Tumawag Tumawag ako Tumawag ako sa Mabisyo ang customer service Ang humingi ng tulong ay labis Hindi ko man lang mabagsakan Cellphone ang aking gamit Tumawag ako sa robot U Eliserio’s “Oda sa Robot” is a poem. For his other poetry, see Machines here. Continue reading

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter