poetryfriday

  • Crispy Pata

    Mahilig ako sa crispy pata Umuulan madalas ngayong Enero At ito, ito ang aking natanto Bilang kongklusyon, totoo. Ang batas ay para sa lahat Pero hindi ang tsinelas Maglalakad ako nang malayo Malasap lang ang taba. It’s Friday, it’s #poetryfriday! Continue reading

  • Masakit

    May sakit ako May sakit kayo May sakit tayong lahat Sakit Kawawa naman Kawawa naman Sana gumaling Sana Gumaling Sana Continue reading

  • Sa Tumbong Mo

    Ikaw ang ahas Na lumalamon Ng santol Tubuan ka sana Ng puno sa tyan! Lumabas sana Ang mga dahon At sanga It’s Friday, #poetryfriday! U Eliserio’s “Sa Tumbong Mo” mixes Philippine folklore and Biblical images to attack our ruling institutions. Click here for more details on his upcoming collection of poetry, Mga Tula. Continue reading

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter