Sa Tumbong Mo

U Eliserio, “Sa Tumbong Mo”
Ikaw ang ahas
Na lumalamon
Ng santol
Tubuan ka sana

Ng puno sa tyan!
Lumabas sana
Ang mga dahon
At sanga

It’s Friday, #poetryfriday! U Eliserio’s “Sa Tumbong Mo” mixes Philippine folklore and Biblical images to attack our ruling institutions. Click here for more details on his upcoming collection of poetry, Mga Tula.