sipon

  • Sipon

    Nagpalit ng kulay Ang hunyango Nag-anyong pagong Ang ulap Bumagsak Ang ulan Ito Ang pangungulila U Eliserio’s “Sipon” is a poem. For his other poetry, see Machines here. Continue reading

About Me

Si U Z. Eliserio ay awtor ng walong libro, pinakabago ang Tatlong Larawan (UP Press, 2022) at Shooting the Zombie Apocalypse (UST Publishing House, 2022).

Newsletter