Tapyas

U Eliserio, “Tapyas”
Ihalo ang talong sa baboy
Tuloy-tuloy lang sa paglaban!
Inakbayan siya ng lalake
Ang bakbakan ay salamin

Ng realidad.
Pinupuri ka namin.
Lubos na gumagalang
Ang maglakad nang matulin.

Paalam, paalam sa iyo.
Walang laman ang inodoro.
Pangarap ko ang mahalin
Pakiusap, wag basain

It’s Friday, it’s #poetryfriday! “Tapyas” is perhaps U Eliserio’s most subversive poem.

U Eliserio thinks he is contributing to Philippine poetry. Click here to check out his other poems.