Tatlong Hakbang para sa Payapang Buhay

U Eliserio, Tatlong Hakbang para sa Payapang Buhay, TikTok video

It’s Tuesday, #TikTokTuesday! U Eliserio shows his latest dance moves in Tatlong Hakbang para sa Payapang Buhay.